TERAS

Torud vee- ja gaasitrassidele, soojustatud torud.